Наименование                                                     Цена,

с  НДС

Плёнка пищевая 300мм*250м белая Nova Roll

Плёнка пищевая 300мм*200м белая Десногор

Плёнка пищевая 300мм*200м белая ЭКО Россия 

Плёнка пищевая 450мм*250м белая Десногор

Плёнка пищевая 300мм*250м желтая Десногор

Плёнка пищевая 300мм*200м жёлтая ЭКО Россия 

Плёнка пищевая 450мм*250м желтая Десногор

183,92

80,60

40,31

182,65

133,31

40,31

208,11

©2011- 2020 ООО "ПВД СНАБ".