Наименование                                                     Цена,

с  НДС

Плёнка пищевая 300мм*200м белая Nova Roll

Плёнка пищевая 300мм*300м белая Десногор

Плёнка пищевая 300мм*200м белая ЭКО Россия 

Плёнка пищевая 450мм*250м белая Десногор

Плёнка пищевая 300мм*250м желтая Десногор

Плёнка пищевая 300мм*200м жёлтая ЭКО Россия 

Плёнка пищевая 450мм*250м желтая Десногор

141,48

123,53

40,31

155,97

125,76

40,31

196,34

©2011- 2020 ООО "ПВД СНАБ".